Инженерската институција на Македонија и Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје организираат: Работилница “The role of CEI to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production”.Повеќе →