Сојузот на металурзи на Македонија и Технолошко-металуршкиот факултет го организираат Осмиот Меѓународен конгрес (Металургија, материјали, животна средина – ММЕ)

Покана за Осмиот Меѓународен конгрес (Металургија, материјали, животна средина – ММЕ) во Охрид, Македонија, 30.05-03.06.2018.
Конгресот е организиран од Сојузот на металурзи на Македонија и Технолошко-металуршкиот факултет со поддршка на владините институции и македонската индустрија.

http://www.tmf.ukim.edu.mk/cmum18/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.