Покана за работилница

Инженерската институција на Македонија

и

Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје организираат:

Работилница

“The role of CEI to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production”.